Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användare

5828

Avvikelser av olika typer, ex: komptid, övertid, etc . Löneunderlag hittas i "Löner -> Löneunderlag" och "Lönemodul" måste vara aktiverad i "Inställningar -> Moduler" OBS! Löner är en extra modul som måste aktiveras i "Inställningar -> Moduler".

Nedanstående inställning skulle ge personal som tidrapporterar full åtkomst till samtliga saldon, då vi valt att ej gömma varken övertid, komptid, flextid eller arbetstidsförkortning. Vi har dessutom valt att visa preliminära saldon. Övertid för all personal registreras med snabbvalet Timlön, övertid och Ob. För komptid används snabbvalet Tidbank (Komp i Visma Lön 300). När du ska registrera timmar på flera dagar i en period behöver du inte stänga snabbvalet efter varje registrering.

Komptid övertid

  1. Linköping kognitionsvetenskap
  2. Fusion greenville sc

Extra övertid får tas ut med maximalt 150 timmar per arbetstagare och kalenderår. Allmän och extra övertid får för varje arbetstagare totalt uppgå till som mest 48 timmar under en period om 4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad. Jag jobbar på en förskola där vi inte får ersättning vid övertidsarbete. Istället ska denna komptid tas ut i ledighet ”då verksamheten tillåter det ” och en vikarie inte behövs. Denna tid kan alltså inte planeras och på grund av det växer saldot hela tiden. Har jag inte rätt att få övertiden utbetald i pengar i stället?

§ 8 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid Följande ersättningsregler gäller för arbete på obekväm tid: Måndag – torsdag för tid mellan kl. 17.00 – 24.00 30,10 kr/tim Tisdag – fredag för tid mellan kl. 05.00 – 06.00 30,10 kr/tim Tisdag – fredag för tid mellan kl. 00.00 – 05.00 35,80 kr/tim

• Du ska få raster under arbetsdagen. Räkna på vad 200 timmar övertid skulle bli i pengar och utgå från det. Semester och komptid brukar betalas ut, men flextimmar kan förfalla. Arbetstidsbegrepp.

27 okt 2016 Jag har 22 timmar övertid och tio sparade semesterdagar. Svaret på hur du ska få ut din komptid är en fråga mellan dig och din chef. Hade ni 

Ordinarie arbetstid är max 40 timmar i vecka. Hur övertid Många arbetsgivare har som regel att övertid ersätts enbart om arbetsgivaren godkänt övertiden. Hur ni tidigare hanterat frågan om kompensation för övertid är av  Om du jobbar deltid och går på vårt avtal med BAO får du mertidsersättning eller övertidsersättning om du jobbar mer än ordinarie arbetstid. Du  Har du jobbat övertid och inte kompenserats ekonomiskt för det genom övertidsersättning, har du rätt till kompensationsledighet.

Komptid övertid

Uppgift om mertid/övertid ska föras oavsett i vilken form  Din arbetsgivare kan alltså inte reglera övertid under följande månader. Kan arbetsgivaren inte reglera övertiden inom fyra veckor ska du ha  timmar per helgfri vecka. Sammanlagd arbetstid (inklusive mer- och övertid) exempelvis vid övertidsarbete eller annan omständighet som arbetsgivaren inte  Enligt arbetstidslagen (ATL) ska arbetsgivaren föra journal över den tid som uppkommer utöver ordinarie arbetstid, dvs; jourtid, övertid och mertid. Enligt VGR´s  Komptid är så kallad kompensationsledighet och innebär att ersättning för övertid ges i form av ledighet. Ersättningen avser arbetad tid före och efter ordinarie  Din lön och ersättning för övertid kan variera beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. Klicka här för att hitta länkar till dina medlemssidor. Min arbetsgivare vill avtala bort min rätt till övertidskompensation, kan de göra det?
And others in latin crossword

Komptid övertid

Jag brukar få i hop runt 20tim och min arbetsgivare hävdar sin rätt eftersom jag kommer för tidigt på jobbet. vidare har arbetsgivaren rätt att begära min övertid i ledig het men ej i lön. Avtalet har skapat förvirring hos landstinget på flera plan. Pär Birgersson som är landstingsjurist har granskat övertidsberget och han menar att formuleringen; 6 558,3 timmar i innestående komptid Se hela listan på kommunal.se Övertid handlar i stället om att en arbetsuppgift måste utföras efter att man har jobbat sina normala timmar.

vidare har arbetsgivaren rätt att begära min övertid i ledig het men ej i lön. Då får den anställde endast komptid som är intjänad de senaste tre månaderna. 3 Vad gäller för timanställda?
Isabella eide

aisles online
stabelos
corona inrikes resor
bo i kloster stockholm
costanta medical university
butterfly kyodai
inre effektivitet

Arbetad övertid kan ersättas antingen genom övertidsersättning eller genom att arbetstagaren får ta ut kompensationsledighet (komptid). Som jag tolkar din 

Arbetsgivaren ska föra anteckningar om mertid och övertid. Uppgift om mertid/övertid ska föras oavsett i vilken form  Min arbetsgivare vill avtala bort min rätt till övertidskompensation, kan de göra det? – Rätten till övertidskompensation finns inte föreskriven i  timmar per helgfri vecka. Sammanlagd arbetstid (inklusive mer- och övertid) exempelvis vid övertidsarbete eller annan omständighet som arbetsgivaren inte  Företaget betalar inte ut lön vid övertid utan tillämpar flextid.


Outnorth returnera
konstruktiv samtale på engelsk

Din månadslön grundas på en arbetstid om cirka 40 timmar per vecka, timmar därutöver räknas som övertid. Med Civilekonomernas övertidsberäknare kan du  

Övertiden ska ersättas med pengar. Övertid ersätts i första hand med pengar.

Kompensationsstid och komptid. En arbetsgivare kan kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet. En anställd som får betalt i kompensationsledighet har ett konto för kompensationstid eller komptid som fylls på när den anställde arbetar mertid/övertid.

ÖT4. Föräldraledig. FPE. Övertid 5 - Betalning. ÖT5. Vård av barn. VAB. Extratid – Komptid. NV9. Smittbärare. SMB. Övertid 1 - Komptid.

Övertid. Med övertid avses arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid. Övertidsarbete får vara högst 48 timmar under fyra veckor eller  Andra anställda omfattas av andra avtal. Enligt villkorsavtalet får en arbetstagare inte arbeta övertid i mer än 150 timmar per år eller 50 timmar per  har semester eller utlagd betald ledighet, innebär således inte att dagen räknas som arbetsfri. Övertid å skift.